1. ECZACILIK DÜNYASI tarafından alınan kişisel bilgiler, uygulamaya kullanıcı olarak tanımlamak için alınmakta olup, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ve belirtilen istisnalar dışında, herhangi başka bir uygulama ya da işlem için kullanılmayacak ve herhangi bir 3. şahıs ya da kurum ile paylaşılmayacaktır.

ECZACILIK DÜNYASI, kişisel bilgi toplama ve kullanmaya dair uygulanabilir olan Türkiye’nin tüm veri koruma kanunlarına uyacaktır.

2. ECZACILIK DÜNYASI'nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar, sosyal ağı kullananlar, yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcıların, ECZACILIK DÜNYASI dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3. Her kullanıcı, ECZACILIK DÜNYASI ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını; ECZACILIK DÜNYASI üzerinde paylaştığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin, ECZACILIK DÜNYASI tarafından her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda ECZACILIK DÜNYASI'nın hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı, ECZACILIK DÜNYASI dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla ECZACILIK DÜNYASI ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ECZACILIK DÜNYASI'nda sağlanan hizmetlerden, yayınlanan videolardan ve içeriklerden dolayı ECZACILIK DÜNYASI'nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzmanlar tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren uzmanların sorumluluğundadır. ECZACILIK DÜNYASI, içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6. Kullanıcılar, ECZACILIK DÜNYASI'nı kullanarak, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmazlar. Kullanıcıların ECZACILIK DÜNYASI Kullanım Koşulları hükümlerine, tıbbi etik kurallara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ECZACILIK DÜNYASI'nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

7. Kullanıcılar, ECZACILIK DÜNYASI dahilinde kendileri tarafından yazılan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. ECZACILIK DÜNYASI, kullanıcılar tarafından iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

8. Kullanıcılar, ECZACILIK DÜNYASI dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca telif haklarını ihlal edecek ya da haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, ECZACILIK DÜNYASI'nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve saldırı niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

9. ECZACILIK DÜNYASI içerik ve videoları ve kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. ECZACILIK DÜNYASI, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

10. Üyelere izinleri ve talepleri doğrultusunda ECZACILIK DÜNYASI'nda gerçekleştirilen aktiviteler ile ilgili ticari olmayan, bilgilendirme amaçlı e-mail/e-bülten/SMS/MMS gönderilebilmektedir. Üyeler üyelik formunu doldururken ve istedikleri her an e-mail/e-bülten/SMS/MMS bilgilendirme mesajlarını alıp almamak ile ilgili durumlarını güncelleyebilirler.

Üyeler bu bilgilendirmeler ile ilgili ayarları istedikleri her an 'Profilimi Düzenle' sayfasından yapabilecekleri gibi iletisim@eczacilikdunyasi.org mail adresi ve 0312 426 47 47 nolu telefon aracılığıyla da yapabilirler. Bilgilendirme mesajlarını almak istemeyen üyelerin daha sonraki süreçlerde yine bilgilendirme almak istediği durumlarda bilgilendirme mesajlarını aktif hale getirme hakkı saklı tutulmaktadır.

11. Üye, kendisine ait bilgilerin kullanılması, arşivlenmesi, toplanılması ve kendisine erişilmesi nedenleriyle, doğrudan ve dolaylı olarak maddi ve manevi bir zarara uğradığı konusunda herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

12. ECZACILIK DÜNYASI üzerinden, ECZACILIK DÜNYASI kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. ECZACILIK DÜNYASI üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ECZACILIK DÜNYASI'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

13. ECZACILIK DÜNYASI kullanıcı tarafından kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikasına uygun şekilde kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ECZACILIK DÜNYASI, aynı zamanda, kullanıcının veya ziyaret edenin kimliğini, elektronik posta adresini, IP adresini, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de kullanıcı ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında, istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

14. Kullanıcılar, ECZACILIK DÜNYASI hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer kullanıcılar tarafından yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

15. ECZACILIK DÜNYASI, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Site Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda, sitede ilan ederek değiştirebilir. Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanır.

16. ECZACILIK DÜNYASI'nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, ECZACILIK DÜNYASI'nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın siteye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır. Bu ve bunun gibi durumlar, ECZACILIK DÜNYASI açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ECZACILIK DÜNYASI'nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

17. Kullanıcılar ECZACILIK DÜNYASI'na giriş yapmakla bu koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.